Unilever – skapat av tvål och margarin

Unilever bildades genom en sammanslagning av brittiska Lever Brothers och holländska Margarine Unie.

Unilever Sverige AB var inledningsvis en gren av det engelska tvålföretag som grundades 1855 i England av de två bröderna William och James Lever och som 1894 fick namnet Lever Brothers Limited. Det första svenska företaget – ett renodlat försäljningsbolag – grundades 1911 och fick namnet AB Lever Brothers.

William Lever, som var den drivande av de två bröderna, utvecklade produkten hushållstvål, som dittills hade gjorts efter enkla recept och lika mycket irriterade som rengjorde huden. Han experimenterade fram en tvål med sofistikerade ingredienser, bland annat innehöll den tallkärneolja och kokosfett som gjorde att tvålen löddrade.

När William Lever började sin verksamhet såldes tvål vanligen i stänger som skars av och slogs in i tidningspapper. Lever började i stället med framgång saluföra tvålen i färdiga storlekar samt gav den en trevlig förpackning och ett lika trevligt namn: Sunlight. William Lever har kallats ”den moderna marknadsföringens fader”.

År 1888 anlade Lever en stor tvålfabrik nära Liverpool. Den fick namnet Port Sunlight och var en mönsteranläggning, med god arbetsmiljö och bra bostäder åt arbetarna. Sunlighttvålen spreds snart över hela Storbritannien och tillverkning inleddes även i övriga Europa samt i USA och i Australien.

Sammanslagning av Lever och Margarine Unie

Lever Brothers gick 1929 samman med Margarine Unie, Nederländernas största margarinproducent. På så sätt uppstod Unilever, som börsnoterades året därpå.
 
Även Margarine Unie hade gamla anor. Bolaget hade visserligen uppstått först 1927 efter en sammanslagning av Nederländernas ledande margarintillverkare Van den Bergh och Jurgens. Dessa var familjebolag och ursprungligen smörtillverkare som i början av 1870-talet initierat margarinet i Nederländerna – bara några år efter det att produkten skapats i Frankrike i syfte att ta fram ett billigare alternativ till smör åt städernas växande skaror av arbetare.

Sammanslagningen mellan Lever och Margarine Unie förvånade många, men de båda bolagen hade insett att de skulle vinna mycket på att använda varandras inköpsnätverk över hela världen och samordna administrationen och distributionen. De använde samma typer av råvaror och sålde sina produkter till hemmen.

Unilever har vuxit kraftigt sedan sammanslagningen, både internationellt och i Sverige. Anledningarna var flera: ökande marknadsandelar, uppköp av andra bolag, aktiv produktutveckling med mera. Koncernen producerar och säljer förutom tvål, tvättmedel och toalettartiklar även margarin, färska, konserverade och djupfrysta livsmedel. Också te, kryddor, glass med mera finns med i livsmedelssortimentet.

Ett enat Unilever

Vid tiden för fusionen 1929 hette Levers Brothers svenska dotterbolag Sunlight efter William Levers epokgörande tvål. Men 1987 tog man tillbaka det äldre namnet Lever när det svenska bolaget döptes om till Lever AB. Det gällde alltså Unilevers kemisk-tekniska produkter i Sverige.

På livsmedelssidan var Margarinbolaget delägt av först Van den Bergh, därefter av Margarine Unie och sedan 1929 av Unilever. Utbudet utökades successivt, bland annat genom förvärv av andra företag. Namnet Margarinbolaget fasades ut 1991, och under namnet Van den Berghs Foods AB – återigen användes alltså ett äldre koncernnamn – samlades ett flertal av Unilevers dåvarande varumärken inom livsmedel, som Milda, Lätta, Lipton och Blå Band.
 
De olika bolagen inom svenska Unilever organiserades länge under ett moderbolag. Under 1900-talet marknadsfördes namnet Unilever sparsamt i Sverige och i stället framhävdes de olika dotterbolagen som 1977 – för att ta ett årtal – var så många som fjorton till antalet, tolv helägda och två delägda. Under 1980- och 1990-talen gick utvecklingen mot färre dotterbolag, men beslutsfattandet var fortfarande decentraliserat.

År 2005 skedde en stor förändring. Då samlades all produktion, såväl livsmedel som kemisk-tekniska preparat, under namnet Unilever Sverige AB och fokus flyttades därmed från dotterbolag till varumärken. Samma typ av förändring inom Unilever skedde även internationellt.

Författare: DAVID LEIDENBORG, företagshistoriker & MATS WICKMAN, journalist och kulturhistoriker   

Unilever bildades genom en sammanslagning av brittiska Lever Brothers och holländska Margarine Unie.

Unilever bildades genom en sammanslagning av brittiska Lever Brothers och holländska Margarine Unie.